top of page

ABARA BANABA - Chez

 

 

 

 

 

ABARA BANABA - Our Homeland Banaba 

Motto: "Keiaki Waaki!"     Meaning: Strive to Prosper

Logo Definition: The golden star represents the Sun, which is a Banaban totem.  The circular shape represents the Banaba Island and a traditional fishing hook that symbolizes the Banabans survival through the generations. The blue colour symbolizes the Banabans as a people of the sea.

 

We need your Help!

 We are also looking for assistance in translating this brochure into other languages.

If you would like to help, please contact us.

The purpose of this brochure is to focus on building an International Awareness Campaign of the Banaban story and issues that still affect the community today.

AbaraBanabalogo1.jpg

CHEZ

For more information on ABARA BANABA (English)  Download our FREE BROCHURE (English) (669kb) now. 

 

For more information on ABARA BANABA (French)   Download our FREE BROCHURE (French) (393kb) now.  

 

For more information on ABARA BANABA (German)  Download our FREE BROCHURE (German) (669kb) now. 

 

For more information on ABARA BANABA (Spanish) Download our FREE BROCHURE (Spanish) (610kb) now. 

 

For more information on ABARA BANABA (Japanese)Download our FREE BROCHURE (Japanese) (761kb) now.

 

For more information on ABARA BANABA (Chez)        Download our FREE BROCHURE (Chez) (662kb) now.

 

For more information on ABARA BANABA (Russian)   Download our FREE BROCHURE (Russian) (657kb) now. 

 

We welcome and encourage you to distribute our Brochure to others. Please contact us if you require any further information.

 

Download our FREE BROCHURE (Chez)

 

Banaban a jejich zivot dnes...

 

Lidé Banaby,stejně jako jejich domovská zem, upadnuli v zapomnění, zatímco lidé stále trpí kvůli jedné z největších nespravedlností na světě v oblasti životního prostředí a lidských práv. Fosfáty z Banaby jsou spolu s kostmi jejich předků rozprášeny napříč farmami Austrálie, Nového Zélandu a Velké Británie.

 

Za více než 80 let těžby na Banabě vlády Spojeného království, Austrálie, Nového Zélandu a mnoha dalších zemí sklidily miliardy  dolarů na výhodách z farmaření a prodeji fosfátové půdy sebrané z jejich domova, zatímco Banabáni byli ponecháni zcela bez ničeho.

 

Na ostrovech Rabi a Banaba, bez pomoci a infrastruktury nezbytné pro budoucí rozvoj, je dnes život Banabánů stálým bojem o přežití, kde základní lidská práva na zdravotní péči a vzdělání jsou považována za přepych. Izolovanost obou odlehlých společenství pouze přidala k zapomenutí a úpadku Banabánského společenství.

 

Jediné skutečné dědictví ze země zničené těžbou fosfátů jsou problémy zanechané zúčastněnými vládami, které pouze dále pojišťují utiskování a zabraňují jakýmkoliv dalším akcím na dosažení spravedlnosti. Banabané se dnes nacházejí rozděleni pod vládou dvou pacifických národů: Fiji a Kiribati, bez větší možnosti vlastního vyjádření.

 

Dnes čelí Banabáni jedné z největších výzev - boji  o vlastní přežití Banabánského národa. Boj o spravedlnost je pro ně  velmi daleko od ukončení.

 

 

AIMS - ABARA BANABA

 je zájmová skupina zastupující Banabány - národnostní menšinu třetího světa. Členy ABARA BANABA jsou Banabánští stařešinové v čele s Radou náčelníků Rabi, Banabánští vlastníci půdy, a stanovení mluvčí a akademici. Podporujeme a vítáme veřejnou účast za účelem: 

  • dosažení spravedlnosti a vybudování lepší budoucnosti pro národ Banaby

  • rehabilitace životního prostředí Banaby a rozvoje ostrova Rabi

  • udržení rovnoprávnosti a jednoty všech Banabánů

  • udržení Banabánského kulturního odkazu a zachování etnické identity

  • zajištění globálního hlasu pro Banabány a podpory účasti veřejnosti

ABARA BANABA se zaměřuje na pomoc Banabánům v jejich snaze. Je odpovědností každého z nás zasadit se o to, aby základní lidská práva, která všichni chováme v takové vážnosti, nebyla upírána ani Banabánům. Toto je jejich příběh, který je nutno sdělovat a rozšiřovat. Prosíme pomozte jim postarat se o to, aby už dále nebyli zapomenutí lidé Pacifiku.

 

 

Banabané jsou domorodý národ z Banaby, malého ostrova v Tichém oceánu, nazývaného také Ocean island. V roce 1900 bylo objeveno, že se ostrov skládá z čistých fosfátů. Tento osudový objev byl počátkem osmdesáti let těžby fosfátů vládami Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu, a počátkem téměř úplného zničení domova Banabánů.

 

Během druhé světové války s cílem převzít těžbu obsadila Banabu japonská císařská armáda. Japonci povraždili pětinu Banabánské populace a zbytek přesunuli na jiné tichomořské ostrovy, kam byli nasazeni na nucené práce v pracovních táborech.

 

V roce 1945 po skončení války byli přeživší Banabané shromážděni britskou koloniální vládou na ostrově Tarawa, a bylo jim sděleno, že se nemůžou vrátit do svých domovů. Britská koloniální vláda použila invazi Japonců jako výmluvu k odstranění Banabánů kteří stáli v cestě jejím plánům pro pokračování těžby fosfátů na Banabě.

 

Poté byli Banabané přesídleni na ostrov Rabi u Fiji, vzdálený 2000 mílí, a každý plán na návštěvu jejich domoviny byl podmíněn obdržením povolení Britské koloniální vlády.

 

V roce 1965 začali Banabané s soudní řízení proti koloniální vládě u Nejvyššího britského soudu. Drahé a dlouhé právní zápolení skončilo jako jeden z nejdéle se táhnoucích soudních případů v historii výrokem soudce, že ačkoliv byli vystaveni nefér jednání, není v moci poroty přisoudit kompenzaci škod od Britské vlády. Na jakékoliv, i když podřadné,  odškodnění, museli Banabané čekat až do roku 1981.

 

Souběžně s právním procesem Banabané rozšířili svůj boj o spravedlnost peticí Britské vládě s žádostí o nezávislost. Britská vláda  opět dala alibisticky od případu ruce pryč a rozhodnutí přenechala guvernérovi kolonie a nově zformované ministerské radě. Všechny naděje byly opět hozeny přes palubu, neboť rada se postavila proti nezávislosti pro Banabu, ať už nyní nebo v budoucnu.

 

V listopadu 1979 opustil pobřeží Banaby poslední náklad fosfátu a kontrolu nad ostrovem získalo nově zformované Kiribati. Většina komunity Banabánů byla ponechána v zapomnění a v zápasu o přežití daleko od jejich domoviny, na ostrově Rabi u Fiji, kde žijí dodnes.

 

Banaba navždy zůstane jejich domovem.

 

 

Banabané…

 

a proč vlády Austrálie, Nového Zélandu, Velké Británie a Japonska raději chtějí, aby příběh Banabánů zůstal “zapomenut”.

 

V dnešní společnosti je příběh Banabánů , a ublížení kterého se jim dostalo z rukou čtyř mocných států, těžko uvěřitelný.

 

Současná generace má samozřejmě výhodu zpětného posouzení, a moderní technologie, které umožňují globální komunikaci na úrovni nikdy předtím nedosažitelné. Každého z nás si díky tomu více uvědomuje, jak je náš svět malý, zatímco směřujeme ke stále výraznějšímu trendu globalizace. Mezinárodní komunita a především země zodpovědné za tuto humanitární a přírodní katastrofu také mají podstatnou roli a úroveň zodpovědnosti, pomoci Banabánům překonat překážky zanechané jako pokračující dědictví těžebních aktivit.

 

Od roku 1900 byla těžba prováděna soukromou britskou společností. V roce 1920 byla tato společnost odkoupena vládami Británie, Austrálie a Nového Zélandu, které spojily síly do konsorcia známého jako Britská fosfátová komise. Tyto tři vlády vytěžovaly Banabu až do roku 1981 a neučinily žádný krok k rehabilitaci ani k tomu, aby učinily ostrov opět obyvatelným pro lid Banaby.

 

To jsou fakta o kterých tyto vlády nechtějí, abyste je znali, pro ně by Banabáni měli zůstat zapomenutými lidmi Pacifiku.

banababrochure1.jpg
bottom of page